Contacte
Activitats
Qui som

L’ARXIU

El 2005 es creà l’Arxiu Planas-Doria. La seva missió es catalogar totes les obres de l’artista de les que se’n tingui coneixement i conservar-ne tots els documents i records tan pictòrics com personals,

A cada obra se li assigna un número de referència i se’n registre títol, mides, data, foto, suport pictòric etc. Els propietaris d’obres Planas-Doria poden adreçar-se a l’arxiu per comprovar si les obres de la seva propietat ja tenen número de referència. En cas de no tenir-lo es pot demanar.

L’arxiu es divideix en tres apartats.

 • Registre d’obres
 • Documents
 • Objectes personals

És regularment consultat per historiadors de l’art interessats en aquest període històric.

Arxiu Planas Doria
Roser Obach
933 179 053
arxiu@planasdoria.cat

Premsa i comunicació
Glòria Rognoni
628 082 563
gloriarognoni@yahoo.es

Registre d’obra:

PD_0335 Montesquiu  1934 50×65 oli sobra fusta. Exposat al Salón de Otoño Madrid

Documents:

 • Catàlegs exp. individuals i col·lectives
 • Crítiques
 • Cartes
 • Fotografies
 • Articles i ressenya premsa

Objectes personals:

 • Arbre genealògic des de 1585
 • Records de quan era infant
 • Documentació d’activitats comercials
 • Fotografies familiars
 • Recordatoris i esqueles familiars